Kvalitetspolicy

Vision

Sterner Electronic AB är ett högteknologiskt elektronikföretag i framkant, som realiserar idéer och innovativa lösningar

Affärsidé

Vi är en komplett EMS-partner med kundspecifika helhetslösningar och bästa ekonomiska nytta för våra kunder.

Kvalitetspolicy

Sterner Electronic AB kvalitetspolicy är att tillverka och leverera kretskort på utsatt tid till bästa resultat utifrån kundernas krav och att produktförändringar genomförs säkert genom att,
  • Alla medarbetare känner ansvar
  • Ha mätbara mål
  • Lagar och avtal följs
  • Ständiga förbättringar ingår som en naturlig del i det dagliga arbetet