Projektledning för Elektronikutveckling

Ta hjälp av oss 

Det finns många goda idéer, men att ta dessa från första steget i processen till det sista kan vara det som kommer ivägen för ett hundraprocentigt resultat. Låt därför oss på Sterner Products AB hjälpa dig. Med mångårig erfarenhet och hög kompetens leder vi ditt projekt från idébordet till färdigställd produkt, där vi sköter allt på vägen.
​​​​​​​
Vi sköter helheten åt dig och ser till att du får exakt den process och slutligen det resultat du vill ha. 

Kompetensutveckling inom Sterner AB

Att hålla allt från arbetssätt till maskiner och kunskap uppdaterade tycker vi är av största vikt. Alla inblandade i Sterner Products AB får ett brett utbud av utbildningar och hjälp att ta certifieringar. Genom att vår personal har bred kompetens kan vi också lära av varandra. 

Vi är en tight grupp som jobbar effektivt, skickligt och flexibelt i allt vi tar oss an. På det viset får du som kund alltid ett hundraprocentigt resultat. 

Kontaktuppgifter

Kontor
tel +46 247 34365

Tekniskt underlag: smt@sterner.se
faktura@sterner.se
order@sterner.se